marți, aprilie 16, 2019

Articole juridiceSursa: https://legistm.ro/blog


Denumire
Adresa
Mobilitatea Personalului Didactic http://legistm.ro/blog/mobilitatea-personalului-didactic
Procedura in Vederea Ocuparii unui Post Vacant http://legistm.ro/blog/procedura-in-vederea-ocuparii-unui-post-vacant
Revisal - Sfaturi Practice de Completare si Transmitiere http://legistm.ro/blog/revisal---sfaturi-practice-de-completare-si-transmitere
Sporul pentru Conditii de Munca Specifice http://legistm.ro/blog/sporul-pentru-conditii-de-munca-specifice
Sanctionarea elevilor din sistemul de invatamant http://legistm.ro/blog/sanctionarea-elevilor-sistemul-de-invatamant
Dosarul personal al angajatului http://legistm.ro/blog/dosarul-personal-al-salariatului
Timpul de munca, Munca suplimentara http://legistm.ro/blog/timpul-de-munca-munca-suplimentara
Inscrierea in invaramantul primar 2018-2019 http://legistm.ro/blog/inscrierea-in-invatamantul-primar-2018-2019
Concurs de selectie a cadrelor didactice http://legistm.ro/blog/concurs-de-selectie-a-cadrelor-didactice
Drepturile si obligatiile personaului pe durata delegarii http://legistm.ro/blog/drepturile-si-obligatiile-personalului-pe-durata-delegarii-si-detasarii-
Reguli speciale privind desfăşurarea probelor scrise http://legistm.ro/blog/reguli-speciale-concursuri-cadre-didactice
Raspunderea juridical disciplinara in cadrul MEN http://legistm.ro/blog/raspunderea-juridica-disciplinara-in-cadrul-men
Reguli privind exercitarea controlului intern managerial http://legistm.ro/blog/reguli-privind-exercitarea-controlului-intern-managerial
Control Intern Managerial - 16 Standarde http://legistm.ro/blog/control-intern-managerial---standardul-1
http://legistm.ro/blog/control-intern-managerial---standardul-2
http://legistm.ro/blog/control-intern-managerial---standardul-3
http://legistm.ro/blog/control-intern-managerial---standardul-4
http://legistm.ro/blog/control-intern-managerial---standardul-5
http://legistm.ro/blog/control-intern-managerial---standardul-6
http://legistm.ro/blog/control-intern-managerial---standardul-7
http://legistm.ro/blog/control-intern-managerial---standardul-8
http://legistm.ro/blog/control-intern-managerial---standardul-9
http://legistm.ro/blog/control-intern-managerial---standardul-10
http://legistm.ro/blog/control-intern-managerial---standardul-11
http://legistm.ro/blog/control-intern-managerial---standardul-12
http://legistm.ro/blog/control-intern-managerial---standardul-13
http://legistm.ro/blog/control-intern-managerial---standardul-14
http://legistm.ro/blog/control-intern-managerial---standardul-15
http://legistm.ro/blog/control-intern-managerial---standardul-16
Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de .. http://legistm.ro/blog/infiintarea-organizarea-si-functionarea-asociatiilor-de-proprietari
Evaluarea riscurilor de corupţie și a incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice http://legistm.ro/blog/evaluarea-riscurilor-de-coruptie
Protecția maternității și prestațiile de maternitate http://legistm.ro/blog/protectia-maternitatii
Metodologia de evaluare externă periodică a calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar http://legistm.ro/blog/metodologia-de-evaluare-invatamant-preuniversitar
Contractul de voluntariat http://legistm.ro/blog/despre-contractul-de-voluntariat
Cadrul juridic privind înființarea asociațiilor în România http://legistm.ro/blog/cadrul-juridic-privind-infiintarea-asociatiilor-in-romania
Cadrul juridic privind functionarea asociatiilor in Romania http://legistm.ro/blog/cadrul-juridic-privind-functionarea-asociatiilor-in-romania
Delegarea, detaşarea și transferul în vederea ocupării unui post vacant în sistemul bugetar http://legistm.ro/blog/delegarea-detasarea-si-transferul-pentru-ocuparea-unui-post-vacant
Prevederi practice si legale privind circulatia in sensul giratoriu http://legistm.ro/blog/circulatia-in-sensul-giratoriu
Evaluarea personalului din invatamantul preuniversitar http://legistm.ro/blog/evaluarea-personalului-din-invatamantul-preuniversitar
Calendarul mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2019 - 2020 http://legistm.ro/blog/calendarul-mobilitatii-personalului-didactic
Programul Start-up Nation http://legistm.ro/blog/programul-start-up-nation
Contractul individual de munca http://legistm.ro/blog/contractul-individual-de-munca
Admiterea in avocatura - martie 2019 http://legistm.ro/blog/admiterea-in-avocatura---martie-2019
Masuri de simplificare la nivelul administratiei publice http://legistm.ro/blog/masuri-de-simplificare-la-nivelul-administratiei-publice
Dialogul social - intre realitate si deziderat http://www.legistm.ro/blog/dialogul-social---intre-realitate-si-deziderat-
Raspunderea judiciara a functionarilor publici http://www.legistm.ro/blog/raspunderea-judiciara-a-functionarilor-publici
Norme generale de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor http://www.legistm.ro/blog/norme-generale-de-igiena
Alimentaţia colectivă specifică în unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor http://www.legistm.ro/blog/alimentatia-colectiva-specifica
Asistenţa medicală în unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor http://www.legistm.ro/blog/asistenta-medicala-a-copiilor-si-a-tinerilor
Consiliile de onoare și de judecată ale cadrelor militare în activitate http://www.legistm.ro/blog/consiliile-cadrelor-militare-in-activitate
Inscrierea in invatamantul primar 2019-2020 http://www.legistm.ro/blog/inscrierea-in-invatamantul-primar-2019-2020
Consiliul de administratie al unitatilor de invatamant http://www.legistm.ro/blog/consiliul-de-administratie-al-unitatilor-de-invatamant
http://www.legistm.ro/blog/consiliul-de-administratie-al-unitatilor-de-invatamant-2
Locul si rolul creselor in sistemul educational romanesc http://www.legistm.ro/blog/locul-si-rolul-creselor-in-sistemul-educational-romanesc
Infracţiuni de corupţie şi de serviciu comise de funcționarii publici și de către alte persoane http://www.legistm.ro/blog/infractiuni-de-coruptie-si-de-serviciu
Norme privind stabilirea condiţiilor de efectuare a evaluării psihologice a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere auto https://www.legistm.ro/blog/norme-pentru-obtinerea-permisului-de-conducere-auto
Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale https://legistm.ro/blog/registrul-unitatilor-de-cult---deduceri-fiscale
Aspecte de noutate privind titularizarea în temeiul art. 253 din Legea educaţiei naţionale https://legistm.ro/blog/aspecte-privind-titularizarea-in-temeiul-art--253-din-legea-1-din-2011
Divortul si exercitarea autoritatii parintesti dupa divort https://www.legislatieromaneasca.ro/social/divort/divortul-si-exercitarea-autoritatii-parintesti-dupa-divort/

Concursul de selecție pentru corpul național de experți în management educational

Concursul de selecție pentru corpul național de experți în management educational - seria a 14-a
11.04.2019

În Monitorul Oficial numărul 273 din data de 10 aprilie 2019, partea I, a fost publicat Ordinul ministrului educației naționale nr. 3860 din 4 aprilie 2019 privind aprobarea Calendarului desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, seria a 14-a.
Concursul pentru selecția cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional se desfășoară în perioada 15 aprilie-10iunie 2019, conform următorului calendar:
15 aprilie 2019
Afișarea programului orar al înscrierilor, a numărului de locuri scoase la concurs și a metodologiei de concurs la sediul inspectoratului școlar și pe site-ul propriu
15-22 aprilie 2019
Completarea formularului de selecție online, în aplicația informatică
23 aprilie 2019
Afișarea listelor cuprinzând candidații admiși în această etapă, în urma introducerii informațiilor în formularul de selecție online
23 aprilie - 7 mai 2019
Depunerea, la inspectoratul școlar, a portofoliului cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.549/2011, cu modificările și completările ulterioare, de către candidații declarați admiși după etapa de selecție online, conform programului afișat
8 mai 2019
Inspectoratele școlare transmit la Ministerul Educației Naționale lista candidaților declarați admiși după etapa de selecție online, care la data înscrierii la selecție ocupă o funcție de conducere sau de îndrumare și control din inspectoratul școlar, precum și dosarele acestora.
9-16 mai 2019
Evaluarea portofoliilor candidaților de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului școlar, respectiv la nivelul Ministerului Educației Naționale
17 mai 2019
Validarea rezultatelor selecției de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar
Transmiterea către inspectoratele școlare a rezultatelor selecției făcute de comisia de evaluare constituită la nivelul Ministerului Educației Naționale, în vederea afișării acestora la sediul inspectoratului școlar
Afișarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor
20-24 mai 2019
Depunerea contestațiilor la inspectoratul școlar, respectiv la Ministerul Educației Naționale
20-28 mai 2019
Soluționarea contestațiilor
29 mai 2019
Transmiterea de către Ministerul Educației Naționale a rezultatelor contestațiilor la inspectoratul școlar
30-31 mai 2019
Întocmirea, de către inspectoratele școlare, a listelor cuprinzând candidații promovați și înaintarea acestor liste la Ministerul Educației Naționale
până la 10 iunie 2019
Emiterea ordinului de ministru privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul național al experților în management educațional